Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w świetle prawa i uwarunkowań rynkowych w Polsce.

Wrz 30, 2021

"We współczesnym społeczeństwie praca i otrzymywane za nią wynagrodzenie stanowi o statusie społecznym jednostki, pozwala na pozyskanie środków do życia i realizacji celów osobistych i najbliższej rodziny. Dla osób niepełnosprawnych praca stanowi szansę do systematycznej rehabilitacji medycznej oraz utrzymania zdrowej kondycji fizycznej mimo nabytej niepełnosprawności. Praca dla osoby niepełnosprawnej jest ważna nie tylko dla niej samej ze względu na osiągane dochody, ale także dla całego społeczeństwa i państwa jako systemu gospodarczego ze względu na efektywność wykorzystania potencjału siły roboczej.

W niniejszym opracowaniu autor na podstawie szeroko zakrojonych i pracochłonnych badań wykazuje m.in., że rynek pracodawców w coraz większym stopniu samodzielnie dociera do zasobów pracy tkwiących w społeczności osób niepełnosprawnych. Dzieje się tak mimo dobrze ocenianego przez respondentów systemu prawnego i polityki społecznej.

Wyniki badań pokazują jednocześnie, że podstawową przyczyną niskiej skuteczności istniejącego systemu prawa i instrumentów polityki społecznej w kraju jest niski poziom wykorzystania zaprojektowanych w przepisach standardów współpracy i przepływu informacji pomiędzy sektorami odpowiedzialnymi za aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych, tj. pomiędzy sektorami organizacji samorządowych i pozarządowych a sektorem pracodawców.

Autor dokonał próby sformułowania uproszczonego modelu rynku pracy z udziałem osób niepełnosprawnych w którym wyznacza aktywnym podmiotom rynku pracy określoną im rolę i sposób powiązań między nimi. Zdaniem autora model ten może stanowić istotny wkład do teorii rynku pracy oraz przyczynek do dalszych badań, gdyż wskazuje na powiązania międzysektorowe istotne dla procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, dotąd rzadko postrzegane w literaturze przedmiotu jak również niedoceniane przez potencjalnych pracodawców."

Z recenzji dr inż. Andrzeja Skonieczek

Pobierz PDF
Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w świetle prawa i uwarunkowań  rynkowych w Polsce.

Wydawnictwo:

Ilość stron:

Udostępnij:

O nas

Warmia Invest Group stanowi inicjatywę przedsiębiorców Warmii i Mazur. Strona powstała w odpowiezxi na rosnące zainteresowanie inwestowaniem oszczędności i dochodami pasywnymi. Z wypiekami na twarzy przedsiębiorcy i ludzie prywatni szukają infromacji odpowiadające na pytanie: w co zainwestować? jak zapewnić sobie dobrą emeryturę? Najlepiej, gdy dostępna informachja zapewni także prognoże na najbliższe dni i miesiące, a nawet lata, tak aby zainwestowany kapitał pomnażał się i zapewnił jego właścicielowi stały i ciągle rosnący dochód. Tymczasem w ekonomii "nie ma darmowych lunchy". Wielu inwestorów faktycznie bogaci się i równie wielu traci swój majątek? Dlaczego? co temu sprzyją? kiedy można wygra ć, a kiedy stracić? To sdą właśnie pytania, na które będziemy tytuaj odpowiadać i podpoowiadać...co się dzisiaj opłaca kupować? a co i kiedy sprzedawać?

 

Równolegle na stronie publikowac będziemy ksiązki i artykuły oraz wpisy do naszego bloga. W tym celu powołaliśmy do życia wydawnictwo WING PUBLISHING HOUSE. Pierwsza pozycja powstała już trzy latat temu, we współpracy z wówczas działąjącym kołem naukowym Ekonomii i Prawa przy Uniwersytetcie Warmińsko-Mazurskim. KOło już powoli zamiera, jednak ciągle ktoś zamierza dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem lub po prostu chce nauczyć się pisać  mądre artykuły i książki. Zamierzamy wspierać tę działaność, bo w nowoczesnym społęczeństwie dostęp do wiedzy i udział w publicznej dyskusji są po prostu bezcenne. 

 

Kierownictwo Warmia Invest Group (w skrócie WIG) oraz Wing Publishing House życzą wszystkim owocnej lektury i jeszcze lepszych decyzji. Powodzenia!

 

 

Ostatnie wpisy


Przydatne linki

Kontakt do nas

-
10-600 Olsztyn

+48502556853