Samorząd terytorialny Polski w trzeciej dekadzie transformacji. Wybrane zagadnienia

Wrz 07, 2020

Słowo wstępne
Kolejne reformy polskiej administracji terenowej pokazują, że dynamikę przemian w
sferze samorządowej wiązać należy przede wszystkim z kwestią niepodległości Polski, która
zniknęła z politycznej mapy Europy wraz z III rozbiorem, by powrócić na nią w roku 1918 i
zniknąć na kolejnych długich sześć lat II wojny światowej.
Po 1945 roku nowe władze, nie analizując jej legitymacji politycznej, ponownie stanęły
przed zadaniem zorganizowania państwa polskiego od nowa. Ukształtowana wówczas
struktura administracji terenowej, oparta na 17-tu województwach, co do liczby województw
nawiązywała do struktury przedwojennej Polski z tym, że wskutek traktatu jałtańskiego
nastąpiło trwałe przesunięcie granic Polski ze wschodu na zachód. Polska utraciła wówczas
województwa „kresowe”, a zyskała tzw. „ziemie odzyskane”.
........
E- Monografia Koła Naukowego Ekonomii i Prawa UWM w Olsztynie
Samorząd terytorialny Polski w trzeciej dekadzie transformacji.
Wybrane zagadnienia
Redakcja naukowa
Jerzy Kawa, Andrzej Skonieczek
Recenzent
dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM

 

 

Pobierz PDF

Udostępnij:

Powiązane Tematy

O nas

Warmia Invest Group stanowi inicjatywę przedsiębiorców Warmii i Mazur. Strona powstała w odpowiezxi na rosnące zainteresowanie inwestowaniem oszczędności i dochodami pasywnymi. Z wypiekami na twarzy przedsiębiorcy i ludzie prywatni szukają infromacji odpowiadające na pytanie: w co zainwestować? jak zapewnić sobie dobrą emeryturę? Najlepiej, gdy dostępna informachja zapewni także prognoże na najbliższe dni i miesiące, a nawet lata, tak aby zainwestowany kapitał pomnażał się i zapewnił jego właścicielowi stały i ciągle rosnący dochód. Tymczasem w ekonomii "nie ma darmowych lunchy". Wielu inwestorów faktycznie bogaci się i równie wielu traci swój majątek? Dlaczego? co temu sprzyją? kiedy można wygra ć, a kiedy stracić? To sdą właśnie pytania, na które będziemy tytuaj odpowiadać i podpoowiadać...co się dzisiaj opłaca kupować? a co i kiedy sprzedawać?

 

Równolegle na stronie publikowac będziemy ksiązki i artykuły oraz wpisy do naszego bloga. W tym celu powołaliśmy do życia wydawnictwo WING PUBLISHING HOUSE. Pierwsza pozycja powstała już trzy latat temu, we współpracy z wówczas działąjącym kołem naukowym Ekonomii i Prawa przy Uniwersytetcie Warmińsko-Mazurskim. KOło już powoli zamiera, jednak ciągle ktoś zamierza dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem lub po prostu chce nauczyć się pisać  mądre artykuły i książki. Zamierzamy wspierać tę działaność, bo w nowoczesnym społęczeństwie dostęp do wiedzy i udział w publicznej dyskusji są po prostu bezcenne. 

 

Kierownictwo Warmia Invest Group (w skrócie WIG) oraz Wing Publishing House życzą wszystkim owocnej lektury i jeszcze lepszych decyzji. Powodzenia!

 

 

Ostatnie wpisy


Przydatne linki

Kontakt do nas

-
10-600 Olsztyn

+48502556853